Kommentera i skriptet

Du kan infoga kommentarer och anmärkningar i skriptkoden eller avaktivera delar av skriptet genom att använda kommentarsmarkeringar. All text på en rad som följer // (två snedstreck) behandlas som en kommentar och exekveras inte när skriptet körs. Eller så kan du omsluta en koddel med /* och */.

Du kan även lägga till kommentarer i skriptet med hjälp av Rem-satsen.

Exempel:  

Rem This is a comment ;
 
/* This is a comment
that spans two lines */
 
// This is a comment as well

Se även:

 

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?