Hierarki - parametrar

Källparametrar Fält-ID (NodeID)
Namnet på det fält som innehåller nodens ID.
Modernods-ID (ParentID)
Namnet på det fält som innehåller modernodens nod-ID.
Fältnamn (NodeName)
Namnet på det fält som innehåller nodens namn.
Hierarki - parametrar Modernodsnamn (ParentName)
Namnet på det nya fältet Modernodsnamn. Valfri parameter.
Sökvägsnamn(PathName)
Namnet på det nya fältet Sökvägsnamn som innehåller sökvägen från rot till nod. Valfri parameter.
Djup (Depth)
Den sträng som används för att namnge det nya fältet Djup som innehåller djupet på noden i hierarkin. Valfri parameter.
Sökväg (PathSource)
Namnet på det fält som innehåller namnet på den nod som används för att bygga nod-sökvägen. Valfri parameter. Om den utelämnas används Fältnamn.
Sökvägsavgränsare (PathDelimiter)
Den sträng som används som avgränsare i det nya fältet Sökväg, t.ex. \. Valfri parameter. Om den utelämnas används ‘/’.
Hör till parametrar Moder-ID (AncestorID)
Namnet på det nya fältet Moder-ID, som innehåller modernodens ID.
Modersnamn (AncestorName)
Namnet på det nya fältet Modersnamn, som innehåller modernodens namn.
Skillnad i djup (DepthDiff)
Namnet på det nya fältet Skillnad i djup, som innehåller djupet på noden i hierarkin i förhållande till modernoden. Valfri parameter.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?