Kom igång med analytiska kopplingar

Följ denna installationsguide för att konfigurera och köra en analytisk koppling. När du installerar QlikView görs kopplingskonfigureringen en gång för varje instickstyp (såsom R eller Python). Följande gäller för QlikView Desktop.

 • Installera QlikView November 2017 Desktop. Den senaste versionen av QlikView Desktop finns på qlik.com under Services, Customer downloads.
 • Hämta och installera insticksprogrammet.

 • Konfigurera den analytiska kopplingen i QlikView Desktop genom att redigera filen Settings.ini. Följ de steg som finns på sidan Analytic connections, under "Skapa en analytisk koppling".

 • Starta servern för insticksprogrammet.
 • Kör QlikView Desktop för att etablera en anslutning till servern för insticksprogrammet.

Här finns även steg-för-steg-instruktioner om hur du konfigurerar och kör ett R-analysexempel genom att använda en analytisk koppling för QlikView.

 1. När QlikView Desktop har installerats, konfigurera R-miljön genom att hämta och installera R.
 2. Hämta SSE R-insticksprogrammet med öppen källkod för QlikView från GitHub:
  https://github.com/qlik-oss/sse-r-plugin#license
 3. Konfigurera den analytiska kopplingen i QlikView Desktop genom att redigera filen Settings.ini.
 4. Hämta exempelapplikationen för QlikView från Qlik Community och lägg till den till din QlikView Desktop-installation.
  Denna applikation innehåller objekt som genererats genom att använda R-uttryck.
  https://community.qlik.com/community/advanced-analytics-integration
 5. Starta R och Rserve.
 6. Starta den analytiska kopplingen för insticksprogrammet R.
 7. Öppna exempelapplikationen för QlikView.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?