QlikWorld 2020 – global konferens. Kom och upptäck hur du utnyttjar dina data på bästa sätt. Agera nu. Registrera dig nu och spara.

Filguiden: Typ – Excel XLS

Tabeller I gruppen Tabeller kan man välja en viss tabell när man läser in en fil som innehåller flera tabeller, t.ex. html- eller Excel-filer. I Excel kan alla ark i en Arbetsbok och alla benämnda områden (d.v.s. flera celler med namn) i kalkylblad identifieras som möjliga tabeller. Observera att Excel-arkens namn inte får innehålla tecknen &, > eller <.
När du definierar ett namngivet område på ett ark måste vald Omfattning vara Arbetsbok och Refererar till-fältet måste behålla sitt ursprungliga värde (standardvärdet). Annars kanske det namngivna området inte ses som en tabell.
Storlek på filhuvud Här kan man välja att utelämna filrubriken: den första raden eller ett visst antal bytes (gäller endast avgränsade, fixpost- och Excel-filer).
Labels Om fältnamnen (kolumnrubrikerna) finns på tabellens första rad, ska denna kontroll vara inställd på Inbäddad. I DIF-formatet är det också möjligt att explicit ange fältnamn. Väljer man det ska kontrollen vara inställd på Explicit. Om tabellen inte innehåller några fältnamn ska alternativet Ingen användas.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?