QlikWorld 2020 – global konferens. Kom och upptäck hur du utnyttjar dina data på bästa sätt. Agera nu. Registrera dig nu och spara.

Datakälla dokument

I dialogen visas en lista över tabellerna som ingår i det aktiva dokumentet. Den gör det möjligt att använda ett tidigare inläst fält som datakälla.

Fältvärde Tabeller
En listruta som visar de tabeller som är inlästa i det aktiva dokumentet.
Fält
Fälten i den valda tabellen.
Värden
Värdena i det valda fältet.
Sökväg Namnet på den valda tabellen och fältet.
Värdetyp Anger typ på det valda värdet.
Text
Om värdet är text visas den här.
Info
Om information är kopplad till fältvärdet visas den här.
Blobbar
Om en blobb är kopplad till värdet visas den här.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?