Datakällor som stöds i Direct Discovery

QlikViewDirect Discovery kan användas mot följande datakällor, både med 32-bitars och 64-bitars anslutningar.

  • ODBC/OLEDB-datakällor – allaODBC/OLEDB-källor stöds, däribland SQL Server, Teradata och Oracle.
  • Anpassade kopplingar med stöd för SQLSAP SQL-anslutning, anpassade QVX-anslutningar för SQL-kompatibel datalagring.

Både 32-bitars och 64-bitars anslutningar stöds.

SAP

För SAP kan Direct Discovery enbart användas med Qlik SAP SQL Connector, och detta kräver följande parametrar i SET-variabler:

SET DirectFieldColumnDelimiter=' ';
SET DirectIdentifierQuoteChar=' ';
 

SAP använder OpenSQL, som avgränsar kolumner med ett blanksteg i stället för ett komma, vilket innebär att set-satserna ovan skapar ett utbyte för att hantera skillnaden mellan ANSI SQL och OpenSQL.

Google Big Query

Direct Discovery kan användas med Google Big Query och kräver följande parametrar i de angivna variablerna:

SET DirectDistinctSupport=false;
SET DirectIdentifierQuoteChar='[]';
SET DirectIdentifierQuoteStyle='big query'
 

Google Big Query har inte stöd för SELECT DISTINCT eller kolumn-/tabellnamn med citattecken och har icke-ANSI-citatteckenkonfigurering med ”[ ]”.

MySQL och Microsoft Access

Direct Discovery kan användas tillsammans med MySQL och Microsoft Access men kan kräva följande parameter i de angivna variablerna på grund av de citattecken som används i dessa källor:

SET DirectIdentifierQuoteChar='``';

DB2, Oracle ochPostgreSQL

Direct Discovery kan användas tillsammans med DB2, Oracle och PostgreSQL men kan kräva följande parameter i de angivna variablerna på grund av de citattecken som används i dessa källor:

SET DirectIdentifierQuoteChar='""';

Sybase och MS SQL Server

Direct Discovery kan användas tillsammans med Sybase och MS SQL Server men kan kräva följande parameter i de angivna variablerna på grund av de citattecken som används i dessa källor:

SET DirectIdentifierQuoteChar='[]';