Dialogen Formatera cell

I dialogen kan man ange egna format för en eller flera grupper av celler i tabeller. Den kan öppnas från objektmenyerna för tabellboxar, raka tabeller eller pivottabeller under förutsättning att kommandot Designrutnät ci Visa-menyn är aktiverat eller alternativet Visa alltid designalternativ i objektmenyerna under Användarinställningar: Design är markerat.

Vilken grupp av celler som påverkas av formateringen beror på var man högerklickar i tabellen för att nå kommandot. Den minsta cellgrupp som kan formateras som en enhet är ett fält (normalt en kolumn) i en tabellbox eller ett uttryck eller en dimension i ett tabelldiagram. Om ränder används formateras varje rand separat.

När denna dialog används för att formatera en del av en tabell kommer det Format som är angivet på sidan Format i dialogen Egenskaper att ställas in till [Egen]. Om en av de fördefinierade stilarna väljs för inställningen för Stil förloras den egna formateringen.

Observera: Formatering som görs med hjälp av attribut-uttryck ersätter normalt sett vanliga tabellstilar.
Förhandsgranskningsfönster för tabeller I förhandsgranskningsfönstret visas hur formateringsändringar påverkar gruppen/grupperna av tabellceller. I motsats till det mindre förhandsgranskningsfönstret till höger, Exempeltext, visas ändringarna här i sitt sammanhang och efter det att värdeindikatorer och/eller attribututtryck har angivits.
Inom fönstret kan man flytta fokus fritt inom tabellen och formatera de olika cellgrupperna. Klicka i en cell för att flytta formateringsfokus.
Ångra Knappen Ångra kan användas för att steg-för-steg ångra ändringar som har gjorts i dialogen Formatera cell.
Efter att ha lämnat dialogen Formatera cell kan alla ändringar som gjorts i dialogen ångras med ett enda klick på knappen Ångra i standardverktygsfältet.
Gör om Knappen Gör om kan användas för att steg för steg återskapa gjorda ändringar som har ångrats med hjälp av knappen Ångra i dialogen Custom Formatera cell.
Exempeltext. I denna förhandsgranskningscell visas inställningarna.
Bakgrundsfärg Anger cellens bakgrundsfärg.
Textfärg Anger cellens textfärg.
Kantlinje före cell Här anger man inställningar för den kantlinje som ska visas före cellen. I listrutan väljer man en kantlinjestil och med knappen anger man färg för kantlinjen. Observera att kantlinjer slås samman mellan celler. Därför kan kantlinjen i den slutliga tabellen skilja sig från förhandsgranskningen.
Kantlinje efter cell Här anger man inställningar för den kantlinje som ska visas efter cellen. I listrutan väljer man en kantlinjestil och med knappen anger man färg för kantlinjen. Observera att kantlinjer slås samman mellan celler. Därför kan kantlinjen i den slutliga tabellen skilja sig från förhandsgranskningen.
Textinställningar I gruppen kan ett antal ändringar göras i celltexten.
Textstorlek
Använd listrutan för att ändra storlek på det standardteckensnitt som används i tabellen.
Fet
Kryssa för om texten ska vara fetstilt.
Kursiv
Kryssa för om texten ska vara kursiv.
Understruken
Kryssa för om texten ska vara understruken.
Bakgrundsskugga
Kryssa för om texten ska ha bakgrundsskugga.
Tillämpa ändringar på Ändringar tillämpas normalt bara på det uttryck, den dimension eller det fält (i tabellboxar) man har högerklickat på för att nå dialogen. Med hjälp av listrutan kan man välja att tillämpa samma formatering på andra uttryck, dimensioner eller fält.