Kontexttolkning

I dialogen Kontexttolkning kan man byta ut en cells värde mot något ur dess dolda information.

En cell kan innehålla flera andra taggar som alla har minst en, ibland flera attribut. När man väljer en lämplig tagg ett attribut och sedan klickar på OK kommer cellens innehåll att ersättas med attributvärdet.

Tagg En lista över cellens taggar.
Attribut Den markerade cellens attribut.
Värde Attributets värde.