MinString - diagramfunktion

MinString() finner strängvärden i uttrycket eller fältet och returnerar det första textvärdet i textsorteringsordningen.

Syntax:  

MinString({[SetExpression] [TOTAL [<fld {, fld}>]]} expr)

Datatyp som returneras: dual

Argument:  

Argument Beskrivning
expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
SetExpression Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
TOTAL

Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras.

Bestämningen TOTAL kan följas av en lista med ett eller flera fältnamn inom vinkelparenteser <fld>. Dessa fältnamn bör ingå i en underuppsättning av diagrammets dimensionsvariabler.

​Se: Definiera aggregeringens omfattning

Exempel och resultat:  

SalesGroup Amount MinString(Team) MinString(Date)
East 14000 Delta 2013/08/01
East 20000 Beta 2013/05/01
East 25000 Alpha 2013/07/01
West 14000 Eta 2013/10/01
West 17000 Epsilon 2013/09/01
West 19000 Zeta 2013/06/01
West 23000 Theta 2013/12/01
Exempel Resultat

MinString(Team)

Det finns tre värden för 20000 för dimensionen Amount: två av Gamma (på olika datum) och en av Beta. Resultatet av måttet MinString (Team) är därför Beta eftersom detta är det första värdet i den sorterade strängen.

MinString(Date)

2013/11/01 är det tidigaste Date-värdet av de tre som är associerade med dimensionen Amount. Detta förutsätter att ditt skript har SET-satsen SET DateFormat='YYYY-MM-DD';'

Data som används i exemplet:

TeamData:

LOAD * inline [

SalesGroup|Team|Date|Amount

East|Gamma|01/05/2013|20000

East|Gamma|02/05/2013|20000

West|Zeta|01/06/2013|19000

East|Alpha|01/07/2013|25000

East|Delta|01/08/2013|14000

West|Epsilon|01/09/2013|17000

West|Eta|01/10/2013|14000

East|Beta|01/11/2013|20000

West|Theta|01/12/2013|23000

] (delimiter is '|');