Chi2Test_chi2 - skript- och diagramfunktion

Chi2Test_chi2() returnerar det aggregerade värdet av ett chi2-test för en eller två värdeserier.

Om funktionen används i laddningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Observera: Alla QlikView chi2-testfunktioner har samma argument.

Syntax:  

Chi2Test_chi2(col, row, actual_value[, expected_value])

Datatyp som returneras: numeriska

Argument:  

Argument Beskrivning
col, row Den angivna kolumnen och raden i den matris av värden som ska testas.
actual_value Det observerade värdet av data vid angiven col och row.
expected_value Det väntade värdet för fördelningen vid angiven col och row.

Begränsningar:  

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Exempel:  

Chi2Test_chi2( Grp, Grade, Count )     

Chi2Test_chi2( Gender, Description, Observed, Expected )  

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?