Exempel på användning av chi2-testfunktioner i diagram

Funktioner av typen chi2-test används för att hitta värden associerade med statistisk analys med chi2. I det här avsnittet beskrivs hur du kan bygga diagram med hjälp av exempeldata för att hitta värdena för fördelningstestfunktionerna med chi2 som finns i QlikView. Se de individuella avsnitten för chi2-test-diagramfunktionerna för beskrivningar av syntax och argument.

Ladda data för exemplen

Det finns tre uppsättningar med stickprovsdata som beskriver de tre olika statistiska stickproven som laddas till skriptet.

Gör följande:

 1. Skapa ett nytt dokument.
 2. Välj Redigera skript i verktygsfältet och lägg till följande i skriptet:

  // Sample_1 data is pre-aggregated... Note: make sure you set your DecimalSep='.' at the top of the script.

  Sample_1:

  LOAD * inline [

  Grp,Grade,Count

  I,A,15

  I,B,7

  I,C,9

  I,D,20

  I,E,26

  I,F,19

  II,A,10

  II,B,11

  II,C,7

  II,D,15

  II,E,21

  II,F,16

  ];

  // Sample_2 data is pre-aggregated: If raw data is used, it must be aggregated using count()...

  Sample_2:

  LOAD * inline [

  Sex,Opinion,OpCount

  1,2,58

  1,1,11

  1,0,10

  2,2,35

  2,1,25

  2,0,23 ] (delimiter is ',');

  // Sample_3a data is transformed using the crosstable statement...

  Sample_3a:

  crosstable(Gender, Actual) LOAD

  Description,

  [Men (Actual)] as Men,

  [Women (Actual)] as Women;

  LOAD * inline [

  Men (Actual),Women (Actual),Description

  58,35,Agree

  11,25,Neutral

  10,23,Disagree ] (delimiter is ',');

  // Sample_3b data is transformed using the crosstable statement...

  Sample_3b:

  crosstable(Gender, Expected) LOAD

  Description,

  [Men (Expected)] as Men,

  [Women (Expected)] as Women;

  LOAD * inline [

  Men (Expected),Women (Expected),Description

  45.35,47.65,Agree

  17.56,18.44,Neutral

  16.09,16.91,Disagree ] (delimiter is ',');

  // Sample_3a and Sample_3b will result in a (fairly harmless) Synthetic Key...

 3. Spara skriptet och klicka på Ladda data för att ladda data.

Skapa diagrammen för chi2-test-diagramfunktioner

Exempel: Exempel 1

Gör följande:

 1. Lägg till en tabellbox i arket och lägg till Grp, Grade och Count som dimensioner.

  Den här tabellen visar dina stickprovsdata.

 2. Lägg till en rak tabell med följande beräknade dimension:

  ValueList('p','df','Chi2')

  Nu används funktionen för syntetiska dimensioner för att skapa etiketter för dimensionerna med namnen på de tre chi2-test-funktionerna.

 3. Lägg till följande uttryck:

  IF(ValueList('p','df','Chi2')='p',Chi2Test_p(Grp,Grade,Count),

  IF(ValueList('p','df','Chi2')='df',Chi2Test_df(Grp,Grade,Count),

  Chi2Test_Chi2(Grp,Grade,Count)))

  Detta gör att resultatvärdet för varje chi2-test-funktion sätts in i tabellen jämte dess associerade syntetiska dimension.

 4. Ställ in talformatet för uttrycket på Tal och Precision3.
Tips: I uttrycket kan du använda följande uttryck istället:
Pick(Match(ValueList('p','df','Chi2'),'p','df','Chi2'),Chi2Test_p(Grp,Grade,Count),Chi2Test_df(Grp,Grade,Count),Chi2Test_Chi2(Grp,Grade,Count))

Resultat:

Resultattabellen för chi2-test-funktionerna för Exempel 1-data kommer att innehålla följande värden:

p df Chi2
0.820 5 2.21

Exempel: Exempel 2

Gör följande:

 1. Lägg till ytterligare en tabellbox i arket medSex, Opinion och OpCount som dimensioner.
 2. Gör en kopia av den raka resultattabellen från Exempel 1 genom att använda kommandona Kopiera till Urklipp:/Objekt och Klistra in arkobjekt. Redigera uttrycket och ersätt argumenten i alla tre chi2-test-funktionerna med namnen på fälten som användes i data för Exempel 2, till exempel: Chi2Test_p(Sex,Opinion,OpCount).

Resultat:

Resultattabellen för chi2-test-funktionerna för Exempel 2-data kommer att innehålla följande värden:

p df Chi2
0.000309 2 16.2

Exempel: Exempel 3

Gör följande:

 1. Skapa ytterligare en tabellbox och ytterligare en rak tabell på samma sätt som i exemplen för data i Exempel 1 och 2. Använd följande fält som dimensioner i tabellboxen: Gender, Description, Actual och Expected.
 2. I den raka resultattabellen använder du namnen på fälten som användes i data för Exempel 3, till exempel: Chi2Test_p(Gender,Description,Actual,Expected).

Resultat:

Resultattabellen för chi2-test-funktionerna för Exempel 3-data kommer att innehålla följande värden:

p df Chi2
0.000308 2 16.2

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?