Rangordningsfunktioner i diagram

Dessa funktioner kan endast användas i diagramuttryck.

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning och syntax för varje funktion. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

Observera: Alternativet Visa inte nollvärden inaktiveras automatiskt när dessa funktioner används. NULL-värden ignoreras.

Hjälpte den här informationen?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?