RangeMax - skript- och diagramfunktion

RangeMax() returnerar det högsta numeriska värde som hittas inom uttrycket eller fältet.

Syntax:  

RangeMax(first_expr[, Expression])

Datatyp som returneras: numeriska

Argument:  

Argument Beskrivning
first_expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
Expression Valfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas.Flera ytterligare uttryck kan användas.

Begränsningar:  

Om inget numeriskt värde påträffas returneras NULL.

Exempel och resultat:  

Exempel Resultat

RangeMax (1,2,4)

Returnerar 4
RangeMax (1,'xyz')

Returnerar 1

RangeMax (null( ), 'abc')

Returnerar NULL

Lägg till exempelskriptet i dokumentet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen på ett ark i dokumentet för att se resultatet.

RangeTab3:

LOAD recno() as RangeID, RangeMax(Field1,Field2,Field3) as MyRangeMax INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

Den resulterande tabellen visar de returnerade värdena för MyRangeMax för varje post i tabellen.
RangeID MyRangeMax
1 10
2 7
3 8
4 18
5 9
6 9

Exempel med uttryck:

RangeMax (Above(MyField,0,3))

Returnerar maxvärdet inom intervallet av tre värden för MyField, uträknade på den aktuella raden och de två raderna ovanför den aktuella raden. Om du anger det tredje argumentet som 3 returnerar Above()-funktionen tre värden, där det finns tillräckligt med rader ovanför, vilka används som indata för RangeMax()-funktionen.

Data som används i exempel:

Tips: Inaktivera sortering för MyField för att vara säker på att exemplet fungerar.
MyField RangeMax (Above(Sum(MyField),1,3))
10 10
2 10
8 10
18 18
5 18
9 18

Data som används i exempel:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

2

8

18

5

9

] ;

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?