Intervallfunktioner

Intervallfunktionerna är funktioner som tar en mängd värden och producerar ett enda värde som resultat. Alla intervallfunktioner kan användas i både laddningsskriptet och i diagramuttryck.

I ett diagram kan till exempel en intervallfunktion beräkna ett enda värde utifrån en postöverskridande uppsättning. I laddningsskriptet kan en intervallfunktion beräkna ett enda värde utifrån en uppsättning värden i en intern tabell.

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning och syntax för varje funktion. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

Observera: Intervallfunktionerna ersätter följande allmänna numeriska funktioner: numsum,numavg, numcount,nummin och nummax. Dessa kan fortfarande användas, men det rekommenderas inte.

Grundläggande intervallfunktioner

Räkneintervallfunktioner

Statistiska intervallfunktioner

Finansiella intervallfunktioner

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?