Permut - skript- och diagramfunktion

Permut() returnerar antalet permutationer av q element som kan väljas från en uppsättning med p element. Motsvaras av formeln: Permut(p,q) = (p)! / (p - q)! Ordningen som komponenterna väljs i är signifikant.

Syntax:  

Permut(p, q)

Datatyp som returneras: heltal

Begränsningar:  

Om parametrarna inte är heltal kommer de att trunkeras.

Exempel och resultat:  

Exempel Resultat

På hur många sätt kan medaljerna guld, silver och brons fördelas vid en 100-meters final med 8 deltagare?

Permut( 8,3 )

Returnerar 336