Allmänna numeriska funktioner

I dessa allmänna numeriska funktioner är argumenten uttryck där x ska tolkas som ett reellt tal. Alla funktioner kan användas både i laddningsskript och diagramuttryck.

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning och syntax för varje funktion. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

Kombinations- och permutationsfunktioner

Modulofunktioner

Paritetsfunktioner

Avrundningsfunktioner

Hjälpte den här informationen?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?