Even - skript- och diagramfunktion

Even() returnerar True (-1) om integer_number är ett jämnt heltal eller noll. Den returnerar False (0) om integer_number är ett udda heltal och NULL om integer_number inte är ett heltal.

Syntax:  

Even(integer_number)

Datatyp som returneras: Boolesk

Exempel och resultat:  

Exempel Resultat

Even( 3 )

Returnerar 0, False

Even( 2 * 10 )

Returnerar -1, True

Even( 3.14 )

Returnerar NULL

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?