Ceil - skript- och diagramfunktion

Ceil() avrundar x uppåt till närmaste multipel av step [+ offset]. Standardvärdet för offset är 0.

Jämför med funktionen floor som rundar av indata nedåt.

Syntax:  

Ceil(x[, step[, offset]])

Datatyp som returneras: heltal

Exempel och resultat:  

Exempel Resultat

Ceil( 2.4 )

Returnerar 3

Ceil( 2.6 )

Returnerar 3

Ceil( 3.88 , 0.1 )

Returnerar 3,9

Ceil( 3.88 , 5 )

Returnerar 5

Ceil( 1.1 , 1 )

Returnerar 2

Ceil( 1.1 , 1 , 0.5 )

Returnerar 1,5

Ceil( 1.1 , 1 , -0.01 )

Returnerar 1,99

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?