GetPossibleCount - diagramfunktion

GetPossibleCount() används för att hitta antalet möjliga värden i det identifierade fältet. Om det identifierade fältet innehåller urval räknas de markerade (gröna) fälten. Värden som är associerade på annat sätt (vita värden) räknas. .

För fält med urval returnerar GetPossibleCount() antalet valda (gröna) fält.

Typ av returdata: heltal

Syntax:  

GetPossibleCount (field_name)

Argument:  

Argument Beskrivning
field_name Fältet som innehåller dataintervallet som ska mätas.

Exempel och resultat:  

I exemplet som följer har två fält lästs in i olika listboxar – en för förnamn, First name, och en för initialer, Initials.

Exempel Resultat

Anta att John har valts under First name.

GetPossibleCount ([Initials])

1 eftersom det finns 1 värde bland initialerna kopplade till valet, John, i First name.

Anta att John har valts under First name.

GetPossibleCount ([First name])

1 då det finns 1 val, John, i First name.

Anta att Peter har valts under First name.

GetPossibleCount ([Initials])

2 eftersom Peter är associerad med 2 värden under Initials.

Anta att inga värden är valda under First name.

GetPossibleCount ([First name])

5 då det inte finns några val och det finns fem unika värden under First name.

Anta att inga värden är valda under First name.

GetPossibleCount ([Initials])

6 då det inte finns några val och det finns sex unika värden under Initials.

Data som används i exemplet:

Names:

LOAD * inline [

"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?