GetFieldSelections - diagramfunktion

GetFieldSelections() returnerar en string med de aktuella urvalen i ett fält.

Om alla utom två värden, eller alla utom ett värde, är valda används formatet ”NOT x,y” respektive ”NOT y”. Om du väljer alla värden och antalet värden blir högre än max_values, returneras texten ALL.

Syntax:  

GetFieldSelections ( field_name [, value_sep [, max_values]])

Datatyp som returneras: sträng

Argument:  

Argument Beskrivning
field_name Fältet som innehåller dataintervallet som ska mätas.
value_sep Avgränsaren som avgränsar fältvärdena. ',' är standard.
max_values

Det maximala antalet fältvärden som ska visas individuellt i en lista. När ett större antal värden är valt används i stället formatet 'x av y värden'. 6 är standardvärde.

Exempel och resultat:  

I exemplet som följer har två fält lästs in i olika listboxar – en för förnamn, First name, och en för initialer, Initials.

Exempel Resultat

Anta att John har valts under First name.

GetFieldSelections ([First name])

John

Anta att John och Peter är valda.

GetFieldSelections ([First name])

John,Peter

Anta att John och Peter är valda.

GetFieldSelections ([First name],'; ')

John; Peter

Anta att John, Sue, Mark är valda under First name.

GetFieldSelections ([First name],';',2)

"NOT Jane;Peter”, eftersom värdet 2 anges som värdet för max_values- argumentet. Annars skulle resultatet ha blivit John; Sue; Mark.

Data som används i exemplet:

Names:

LOAD * inline [

"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?