GetAlternativeCount - diagramfunktion

GetAlternativeCount() används för att hitta antalet alternativa (ljusgrå) värden i det identifierade fältet.

Syntax:  

GetAlternativeCount (field_name)

Typ av returdata: heltal

Argument:  

Argument Beskrivning
field_name Fältet som innehåller dataintervallet som ska mätas.

Exempel och resultat:  

I exemplet som följer har två fält lästs in i olika listboxar – en för förnamn, First name, och en för initialer, Initials.

Exempel Resultat

Anta att John har valts under First name.

GetAlternativeCount ([First name])

4 eftersom det finns 4 unika och uteslutna (grå) värden under First name.

Anta att John och Peter är valda.

GetAlternativeCount ([First name])

3 eftersom det finns 3 unika och uteslutna (grå) värden under First name.

Anta att inga värden är valda under First name.

GetAlternativeCount ([First name])

0 eftersom det inte finns några val.

Data som används i exemplet:

Names:

LOAD * inline [

"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?