MissingCount - diagramfunktion

MissingCount() används för att aggregera antalet saknade värden i varje diagramdimension. Saknade värden är alltid icke-numeriska.

Syntax:  

MissingCount([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]] expr)

Datatyp som returneras: heltal

Argument:  

Argument Beskrivning
expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
SetExpression Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
DISTINCT Om predikatet DISTINCT förekommer framför funktionsargumenten ignoreras alla dubbletter som evaluerats utifrån funktionsargumenten.
TOTAL

Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras.

Bestämningen TOTAL kan följas av en lista med ett eller flera fältnamn inom vinkelparenteser <fld>. Dessa fältnamn bör ingå i en underuppsättning av diagrammets dimensionsvariabler.

​Se: Definiera aggregeringens omfattning

Exempel och resultat:  

Customer Product OrderNumber UnitSales Unit Price
Astrida AA 1 4 16
Astrida AA 7 10 15
Astrida BB 4 9 9
Betacab BB 6 5 10
Betacab CC 5 2 20
Betacab DD     25
Canutility AA     15
Canutility CC     19
Divadip AA 2 4 16
Divadip DD 3   25
Exempel Resultat
MissingCount([OrderNumber])

3, eftersom 3 av de 10 OrderNumber-fälten är tomma

Observera: "0" räknas som ett värde och inte som en tom cell. Om ett värde aggregeras till 0 för en dimension kommer den dimensionen dock inte att tas med i diagram.
MissingCount ([OrderNumber])/MissingCount ({1} Total [OrderNumber]) Uttrycket returnerar antalet ofullständiga order från den valda kunden i form av en decimaldel av ofullständiga order från alla kunder. Det finns totalt 3 saknade värden för OrderNumber för alla kunder. Så för varje Customer som har ett saknat värde för Product är resultatet 1/3.

Data som används i exemplet:

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|1|4|16

Astrida|AA|7|10|15

Astrida|BB|4|9|9

Betacab|CC|6|5|10

Betacab|AA|5|2|20

Betacab|BB||| 25

Canutility|AA|||15

Canutility|CC| ||19

Divadip|CC|2|4|16

Divadip|DD|3|1|25

] (delimiter is '|');

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?