HSL - skript- och diagramfunktion

HSL() används i uttryck för att ange eller utvärdera färgegenskaperna för ett diagramobjekt där färgen definieras av värden för hue, saturation och luminosity, mellan 0 och 1.

Syntax:  

HSL (hue, saturation, luminosity)

Datatyp som returneras: dual

Argument:  

Argument Beskrivning
hue, saturation, luminosity hue, saturation ochluminosity-komponentvärdena varierar mellan 0 och 1.
Observera: Alla argument måste vara uttryck som resulterar i heltal i intervallet 0 till 1.

Om den numeriska komponenten tolkas och formateras i hexadecimal notation blir det lättare att se RGB-värdena på färgkomponenterna. Exempelvis har ljusgrön numret 4 278 255 360, som i hexadecimal notation är FF00FF00 och RGB (0,255,0). Detta motsvaras av HSL (80/240, 240/240, 120/240) – ett HSL-värde av(0.33, 1, 0.5).

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?