Mode - diagramfunktion

Mode() finner det vanligast förekommande värdet, lägesvärdet, i aggregerade data. Funktionen Mode() kan behandla textvärden samt numeriska värden.

Syntax:  

Mode([{SetExpression}] [TOTAL [<fld {,fld}>]] expr)

Datatyp som returneras: dual

Argument:  

Argument Beskrivning
expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
SetExpression Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
TOTAL

Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras.

Bestämningen TOTAL kan följas av en lista med ett eller flera fältnamn inom vinkelparenteser <fld>. Dessa fältnamn bör ingå i en underuppsättning av diagrammets dimensionsvariabler.

​Se: Definiera aggregeringens omfattning

Exempel och resultat:  

Customer Product UnitSales UnitPrice
Astrida AA 4 16
Astrida AA 10 15
Astrida BB 9 9
Betacab BB 5 10
Betacab CC 2 20
Betacab DD - 25
Canutility AA 8 15
Canutility CC - 19
Exempel Resultat

Mode(UnitPrice)

Gör valet Customer A.

15, eftersom detta är det vanligaste värdet i UnitSales.

Returnerar NULL (-). Inget enskilt värde uppträder oftare än ett annat.

Mode(Product)

Gör valet Customer A.

AA, eftersom detta är det vanligaste värdet i Product.

Returnerar NULL (-). Inget enskilt värde uppträder oftare än ett annat.

Mode(TOTAL UnitPrice)

15, eftersom TOTAL-kvalificeraren innebär att det vanligaste värdet fortfarande är 15, oavsett diagramdimensioner.

Välj Customer B.

Mode)({1} TOTAL UnitPrice)

15, oavsett vilket val har gjorts, eftersom Set Analysis-uttrycket {1} anger den uppsättning poster som ska evalueras som ALL, oavsett vilket val som har gjorts.

Data som används i exempel:

ProductData:

LOAD * inline [

Customer|Product|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|4|16

Astrida|AA|10|15

Astrida|BB|9|9

Betacab|BB|5|10

Betacab|CC|2|20

Betacab|DD||25

Canutility|AA|8|15

Canutility|CC||19

] (delimiter is '|');

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?