Analytic connections

Med analytiska kopplingar kan du integrera en extern analys med Business Discovery. Komplement på serversidan (SSE) kan användas för att utöka uttryckets Framework med stöd för anrop till tredjepartsmotorer Du konfigurerar ett komplement på serversidan för att utöka det inbyggda uttrycksbiblioteket, både för laddningsskript och för diagramuttryck med externa beräkningsmotorer.

Creating an analytic connection

For both QlikView Desktop and QlikView Server (QVS) , analytic connections are configured by editing the Settings.ini

Observera: QlikView Desktop must be closed before editing the Settings.ini file.
QlikView Server must be stopped before editing the Settings.ini file.
After adding new connections or changing existing connections, a restart is required for the changes to take effect.
Observera: Note that the server-side extension (SSE) plugin server must be running before you start QlikView otherwise the connection will not be established.

Gör följande:

 1. Open the file Settings.ini.
  For QlikView Desktop it is located in C:\Users\username\AppData\Roaming\QlikTech\QlikView.
  For QlikView Server it is located in C:\ProgramData\QlikTech\QlikViewServer.
 2. Add the following configuration:

  [Settings 7]
  SSEPlugin=<PluginConfig>[;<PluginConfig>...]

  Where <PluginConfig> is a comma-separated list of configuration elements containing the following:

  <EngineName>,<Address>[,<PathToCertFile>,<RequestTimeout>,<ReconnectTimeout>]

 

Egenskap Beskrivning
<EngineName> Namnet på den analytiska kopplingen. Måste vara unikt. Detta är den mappning/det alias till insticksprogrammet som kommer att användas inifrån uttrycken i appen. <EngineName> krävs för att kunna använda insticksprogrammets funktioner. Exempelvis: SSEPython för Python-insticksprogram eller R för R-insticksprogram.
<Address>

Kolonavgränsad lista med två element:

<Host>: Insticksprogrammets DNS-namn (eller IP-address).

<Port>: Port som insticksprogrammet lyssnar på.

<PathToCertFile> Filsystemssökväg till den mapp som innehåller de kundcertifikat som krävs för säker kommunikation med insticksprogrammet. Denna sökväg pekar bara på den mapp där certifikaten finns. Du måste se till att de verkligen kopierats till den mappen. Namnet på de tre certifikatfilerna måste vara följande: root_cert.pem, sse_client_cert.pem, sse_client_key.pem. Endast ömsesidig autentisering (server- och klientautentisering) är tillåten.
Observera: Det är valfritt att konfigurera filsökvägen till certifikaten, men om det inte görs kommer osäker kommunikation att tillämpas.
<RequestTimeout> Heltal (sekunder). Valbart. Standardvärdet är 0 (oändligt). Timeout för meddelandets varaktighet.
<ReconnectTimeout> Heltal (sekunder). Valbart. Standardvärdet är 20 (sekunder). Tid innan klienten försöker återansluta till insticksprogrammet när anslutningen har förlorats.
 1. After saving the changes in the Settings.ini file, restart QlikView. Now you can use the analytic connection by adding it through the Edit Expression dialog or the Load Script dialog.

Restrictions in using Analytic connections

Analytic connection functionality (configuring a server-side extension) is disabled when creating a new shared server object.

When an existing sheet object containing a server-side extension (SSE) expression is copied, the chart property editor is automatically disabled. This means that the chart properties are no longer editable.

Examples

The following examples show how to set a server-side extension (SSE) plugin. Here, a Python plugin is used and one or multiple servers are defined.

 • One SSE plugin server: SSEPlugin=SSEPython,localhost:50051
 • Two SSE plugin servers: SSEPlugin=SSEPython,localhost:50051;R,localhost:50053
 • One SSE plugin server is defined without certificate path but with timeouts set: SSEPlugin=SSEPython,localhost:50051,,0,20