Anpassade tillstånd och bokmärken

Bokmärken fångar gjorda val i alla tillstånd som är angivna i QlikView-dokumentet. När man applicerar ett bokmärke kommer alla val i alla tillstånd att appliceras.

Man kan använda specifika tillstånd som finns i ett bokmärke inom ett uttryck. Till exempel beräknar detta uttryck försäljning (Sales) över uppsättningen som genereras av valen som är angivna i bokmärket BM01 för tillståndet 'Group 1'.

Exempel:  

sum({[Group 1]::BM01} Sales)

Observera: Bokmärken till ett tillstånd som inte längre finns (om tillståndet har tagits bort av en utvecklare) ignorerar eventuella saknade tillstånd.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?