AJAX/WebView

Denna del av hjälpen används både för AJAX-klienten och för WebView-läget i QlikView Desktop. Vissa funktioner kan skilja sig något i de olika klienterna.

WebView/Ajax-läget i QlikView Desktop

Man behöver bara klicka på en knapp i verktygsfältet för att växla mellan traditionell återgivning och AJAX-återgivning när man kör QlikView Desktop. Detta gör det smidigt för utvecklaren att se exakt hur layouten kommer att se ut när den används på en AJAX-klient. Egenskapsdialogerna för AJAX är självklart tillgängliga när WebView körs, vilket ger en del användbara funktioner som inte är tillgängliga för utvecklaren i standardvyn. Observera att viss funktionalitet inte är tillgänglig i WebView, exempel:

  • Rapportredigering
  • Menykommandona Klipp ut, Kopiera, Klistra in (Ctrl+X, Ctrl+C, and Ctrl+V)
  • Diagramanimering

Kopiera bilder av diagram till Urklipp

Man kan kopiera bilder av diagram till Urklipp genom att hålla ner Ctrl+Skift och högerklicka på diagrammet. Därefter väljer man Kopiera från menyn.

Pekskärm

Följande funktioner stöds på pekskärmar:

  • Skapa objekt
  • Flytta, kopiera och ändra storlek på objekt
  • Ändra egenskaper

Filnamn - begränsningar

Om du vill dela ett QlikView-dokument med hjälp av AJAX-klienter får filnamnet inte innehålla tecknet brädgård (#).

Snabbkommandon för tangentbord

Snabbkommandona för QlikView Desktop är inte tillgängliga i AJAX-klienten.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?