Avancerade inställningar för fält

Dialogen kan nås från: Egenskaper multibox: Presentation, Egenskaper tabellbox: Presentation och Egenskaper diagram: Dimensioner. Bildalternativen nedan är inte tillgängliga för bitmappsdiagram.

Bildalternativ

Representation Följande alternativ ges:
Text
När du väljer detta alternativ kommer uttrycksvärdena alltid att tolkas och visas som text.
Bild
När du väljer detta alternativ försöker QlikView tolka varje uttrycksvärde som en referens till en bild. Referensen kan vara en sökväg till en bildfil på disk (t.ex. C:\Mypic.jpg) eller inuti .qvw-dokumentet (t.ex. qmem://<Name>/<Peter>). Om QlikView inte kan tolka ett uttrycksvärde som en giltig bildreferens kommer själva värdet att visas.
Info som bild
När du väljer detta alternativ kommer QlikView att visa bildinformation som är länkad till fältvärdet via info load/select i skriptet. Om ingen bildinformation finns för ett fältvärde, kommer själva värdet att visas istället, såvida inte alternativet Göm text när bild saknas har markerats. Detta alternativ finns inte för bitmappsdiagram.
Formatering Endast tillgängligt när bildalternativen ovan har valts. Denna inställning beskriver hur QlikView formaterar bilden så att den passar i cellen. Det finns fyra alternativ:
Sträck inte ut
Bilden visas som den är utan att sträckas ut. Detta kan medföra att vissa delar av bilden inte visas eller att endast en del av cellen fylls.
Fyll
Bilden sträcks ut så att hela cellens yta fylls. Ingen hänsyn tas till bildförhållandet.
Behåll bildförhållande
Bilden sträcks ut så att den fyller så stor del som möjligt av cellytan utan att bildförhållandet ändras. Detta brukar innebära att någon eller flera av ytorna runt bilden inte fylls.
Fyll, behåll bildförhållande
Bilden sträcks ut så att cellen fylls i båda riktningar med bibehållet bildförhållande. Detta brukar innebära att bilden beskärs i någon riktning.
Göm text när bild saknas Om detta alternativ är valt visas inte fältvärdestexten om tolkningen av bildreferensen av någon anledning fallerar. Cellen lämnas tom.
Förbigå markeringsstil När bilder visas istället för text kan det vara lämpligt att välja en annan markeringsstil än dokumentets förvalda för att visa fältvärdenas logiska värde. Använd listrutan under Förbigå markeringsstil för att ange en lämplig markeringsstil, t.ex. Hörnflik.

Sökalternativ

I gruppen Sökalternativ kontrollerar du vissa delar av textsökningen som ska tillämpas på öppna multiboxar och valbara listrutor i tabeller.

Ta med uteslutna värden i fritextsökning Inställningen anger om uteslutna värden ska tas med i fritextsökningar. Följande alternativ finns:
<använd standard>
Standardinställningen under Användarinställningar används.
Ja
Uteslutna värden inkluderas alltid i textsökning.
Nej
Uteslutna värden inkluderas aldrig i textsökning, men valbara värden inkluderas som vanligt.
Förvalt sökläge Inställningen anger vilket sökläge som ska vara standard i textsökningarna. Detta sökläge kan ändras temporärt genom att skriva * eller ~ som en del av söksträngen. Följande alternativ finns:
<använd standard>
Standardinställningen under Användarinställningar används.
Jokerteckensökning
Den första söksträngen visas som två jokertecken som omsluter musmarkören för att underlätta jokerteckensökning.
Ungefärlig sökning
Den första söksträngen visas som ett tilde (~) för att markera en ungefärlig sökning.
Normal sökning
Inga ytterligare tecken läggs till i söksträngen. Utan jokertecken görs en normal sökning.