QlikWorld 2020 – global konferens. Kom och upptäck hur du utnyttjar dina data på bästa sätt. Agera nu. Registrera dig nu och spara.

Aktiviteter

Här kan aktiviteter anges för vissa objekt:

  • knappar
  • textobjekt
  • mätare
  • linje/pil-objekt

Exempel på aktiviteter kan vara start av en extern applikation eller export av data från QlikView.

Add Öppnar dialogen Lägg till aktivitet där aktiviteter för objektet kan läggas till. Välj aktivitet i listorna. Beroende på typ av aktivitet kommer olika parametrar att visas på sidan Aktiviteter. Aktiviteterna exekveras sedan i samma ordningsföljd som listan visar. Åtgärder hanteras sedan av separata trådar och väntar inte på att det tidigare kommandot ska göras klart innan de påbörjas. På grund av detta kan ordningen som de görs färdigt i vara annorlunda än den de startade i.
Ta bort Tar bort aktiviteten från objektet.
Flytta fram Flyttar upp den valda aktiviteten i listan över aktiviteter.
Parallella tillstånd Anger det tillstånd som aktiviteten gäller. Inställningen är endast relevant för aktiviteter som gäller val eller bokmärken.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?