Vad är QlikView?

QlikView är en plattform för utforskning av affärsdata som tillhandahåller affärsinformation för egenanvändning av alla affärsanvändare inom olika organisationer. Med QlikView kan du analysera data och använda dina dataupptäckter som beslutsunderlag. QlikView låter dig ställa och besvara dina egna frågor och följa din egen väg till insikter. QlikView gör att du och dina kollegor kan nå beslut genom samarbete.

QlikView bygger på vår patenterade programvarumotor som genererar nya vyer av data medan du arbetar. QlikView komprimerar data och håller dem i minnet, där de finns tillgängliga omedelbart för att utforskas av flera användare. För datauppsättningar som är för stora för att få plats i minnet ansluter QlikView direkt till datakällan. QlikView ger associativa funktioner och samarbetsfunktioner över alla de data som används för analys, oavsett var de lagras. Du kan börja var du vill och gå vidare hur du vill och är inte begränsad till fördefinierade hierarkiska sökvägar eller förkonfigurerade instrumentpaneler.