Begränsningar av mängden laddningsbara data

Det går att ladda in mycket stora mängder data i ett QlikView-dokument. Begränsningar uppstår huvudsakligen för att datorns primärminne inte är tillräckligt stort. Det finns dock en viktig begränsning i QlikView som du måste vara medveten om när du bygger mycket stora dokument: Ett QlikView-dokument kan inte ha mer än 2 147 483 648 distinkta värden i ett enda fält.

Antalet fält och tabeller såväl som antal tabellceller och tabellrader som kan laddas begränsas bara av RAM-minnets begränsningar.