Nyheter i QlikView november 2017

Här är några av de användbara nya och uppdaterade funktionerna i QlikView.

Analytiska kopplingar

Med analytiska kopplingar kan du konfigurera ett komplement på serversidan för att utöka det inbyggda uttrycksbiblioteket med stöd för att anropa beräkningsmotorer från tredje part. Mer information om och exempel på hur du kan integrera anslutningar för R- och Python-plugin-program i uttryckets Framework finns på sidorna Analytiska kopplingar och Kom igång med analytiska kopplingar.

Användbar information finns även i Qlik Community:

Ett lager för öppen källkod för komplement på serversidan (SSE) underhålls och stöds av Qlik. Den finns i GitHub. Informationen som ges i GitHub är baserad på Qlik Sense. Men den är även tillämplig för QlikView. Om du vill se den senaste versionen av lagret och läsa hela dokumentet ska du gå till:

WebClient

  • Byta gränssnittsspråk i AccessPoint.
  • Alternativ för att frikoppla i diagramobjekt När ett diagram frikopplas tillämpas senare urval inte på objektet förrän det har kopplats igen.
  • Ställ in referensalternativet för stapeldiagram, linjediagram, kombinationsdiagram, mätare och x-y-diagram.
  • Kopiera urval av enstaka kolumn i listbox.
  • Kopiera cellurval i listbox, rak tabell och pivottabell.

Hantering av delade filer

  • Förbättrad stabilitet. En ny hantering av struktur och transaktioner för delade filer har införts. Dessa förbättringar kommer att drastiskt minska risken för skadade filer i scenarion med hög trafik. För att dra nytta av den här förbättringen måste delade filer konverteras från det gamla formatet (.Shared) till det nya formatet (.TShared). Om du vill se hur du konverterar filer till det nya formatet går du till sidan Rensa och konvertera de delade filerna (endast på engelska).
  • Rensning av delade filer. Ett nytt och enklare sätt att ta bort inaktiva användare från delade filer har nu införts, vilket förbättrar programvarans prestanda..
  • PGO-buffring. Denna förbättring ökar antalet sessioner som kan påbörjas och avslutas för en enda plats med 30-40 % och minskar antalet misslyckade åtkomstförsök.

Exportera i XLSX-format

XLSX är nu standardformat för Excel-filer och ersätter XLS.

Läge för att ladda skript igen, BNF

Ett nytt läge för att ladda skript igen, BNF, har införts.

Stöd för KML

QlikView kan nu läsa KML-filer att använda i kartvisualiseringar.

LEF-kontroll av underhållsdata

När du uppgraderar QlikView Server eller QlikView Desktop är det viktigt att du har ett giltigt underhållsavtal. Informationen om underhållsavtalet finns i License Enabler-filen (LEF). Mer information om vad som händer om du uppgraderar utan ett giltigt underhållsavtal finns under Underhållsavtal för uppgradering (endast på engelska).

Fullständig information om vad som krävs för att du ska få installera och köra QlikView finns under Systemkrav för QlikView.

Hjälpte den här informationen?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?