Startsida

QlikView-hjälp

QlikView är en plattform för utforskning av affärsdata som du kan använda för att analysera och utforska dina data. I den här hjälpen kan du läsa mer om hur du installerar, rullar ut, arbetar med och administrerar QlikView.

Komma igång

Introduktion till QlikView. Hämta en kostnadsfri version av programvaran, samt introduktionskurser och demonstrationer som visar hur du kommer igång med att bygga QlikView-dokument för att analysera dina data.

Arbeta med QlikView

Lär dig mer om att skapa och bygga QlikView-dokument för att analysera dina data och hur du förbereder dem så att andra kan använda dem. Avsnitten handlar bland annat om hur du laddar data till ett dokument, hur du skapar diagram och tabeller för att visa dina data, hur du utforskar och upptäcker med ett dokument och mycket annat.

Utrullning av QlikView

Det här avsnittet innehåller information om planering av installation och utrullning av QlikView.

Du får även veta hur du underhåller din installation, exempelvis genom att uppdatera, reparera eller anpassa QlikView-installationen.

Administrera QlikView

Här får du information om hur du konfigurerar, underhåller och hanterar en QlikView-installation.

Du får även lära dig hur du administrerar de olika QlikView-resurserna med Qlik Management Console (QMC).