Gå till huvudinnehåll

Avg - skriptfunktion

Avg() hittar medelvärdet för aggregerade data i uttrycket över ett antal poster som definieras av en group by-sats.

Syntax:  

Avg([DISTINCT] expr)

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:  

Avg-argument
Argument Beskrivning
expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
DISTINCT Om predikatet distinct förekommer framför uttrycket kommer alla dubbletter att ignoreras.

Exempel och resultat:  

Lägg till exempelskriptet i dokumentet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen på ett ark i dokumentet för att se resultatet.

Exempel och resultat
Exempel Resultat

Temp:

crosstable (Month, Sales) load * inline [

Customer|Jan|Feb|Mar||Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec

Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22

Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15

Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27

Divadip|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94

] (delimiter is '|');

 

Avg1:

LOAD Customer, Avg(Sales) as MyAverageSalesByCustomer Resident Temp Group By Customer;

 

Customer MyAverageSalesByCustomer

Astrida 48.916667

Betacab 44.916667

Canutility 56.916667

Divadip 63.083333

Detta kan kontrolleras på arket genom att skapa en tabell som innehåller måttet:
Sum(Sales)/12

Givet att Temp-tabellen är laddad som i föregående exempel:

LOAD Customer,Avg(DISTINCT Sales) as MyAvgSalesDistinct Resident Temp Group By Customer;

Customer MyAverageSalesByCustomer

Astrida 43.1

Betacab 43.909091

Canutility 55.909091

Divadip 61

Enbart distinkta värden räknas.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com