Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Delvis laddning

En normal (icke-delvis) laddning börjar alltid med att alla tabeller i den befintliga datamodellen tas bort, och sedan körs laddningsskriptet.

Detta sker inte vid en delvis laddning. Då behålls istället alla tabeller i datamodellen, och sedan körs bara Load- och Select-satser som föregås av något av prefixen Add, Merge eller Replace. Andra datatabeller påverkas inte av kommandot. Argumentet only anger att satsen bara ska exekveras vid delvisa laddningar och ignoreras vid vanliga (icke-delvisa) laddningar.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com