Gå till huvudinnehåll

Inputfield

Ett fält kan flaggas som ett indatafält genom att det läggs till i en inputfield-sats innan det får en referens i någon LOAD- eller SELECT-sats.

Anteckning om informationNyckelfält kan inte flaggas som indatafält.

inputfield fieldlist

fieldlist är en kommaavgränsad lista över fält som ska flaggas som indatafält. Jokertecknen * och ? är tillåtna i fältnamn. När jokertecken används som delar av fältnamn är det ibland nödvändigt att sätta fältnamnen inom citationstecken.

Indatafält fungerar något annorlunda än vanliga fält. Den viktigaste skillnaden är deras fältvärden kan ändras, antingen interaktivt eller programmatiskt, utan att köra skriptet. Fältvärden måste laddas till fältet via LOAD- eller SELECT-satser. Varje fältvärde som har lästs in i skriptet skapar en platshållare för ett ersättningsvärde för det fältvärdet. Endast existerande fältvärden kan alltså ändras interaktivt eller programmatiskt. Ersättningsvärdet är användarberoende, vilket innebär att om ett indatafält används på en server så kommer olika användare att se olika uppsättningar med indatafältvärden. I indatafält behandlas alla fältvärden som distinkta, även om flera av dem har samma värde. Indatafält behåller normalt det tidigare inställda värdet efter en dataladdning.

Exempel 1:  

Inputfield B;

Inputfield A,B;

Inputfield B??x*;

Exempel 2:  

Inputfield I;Load RecNo() as I, RecNo() as K autogenerate 10;

Anteckning om informationVärdena i K måste vara unika för att I ska kunna bli ett indatafält.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com