Gå till huvudinnehåll

QvdFieldName - skriptfunktion

Denna skriptfunktion returnerar namnet på fältnummer fieldno om något sådant finns i QVD-filen (annars NULL).

Syntax:  

QvdFieldName(filename , fieldno)

Argument:  

 •  filename: Namnet på en QVD-fil (inklusive sökväg om så krävs).
  • absolut

   Exempel: c:\data\

  • relativt till QlikView-dokumentsökvägen.

   Exempel: data\

  • URL-adress (HTTP eller FTP), som pekar till en plats på internet eller ett intranät.

   Exempel: http://www.qlik.com

 • fieldno: Fältnumret (med början på 1) i den tabell som finns i QVD-filen.

Exempel:  

QvdFieldName ('MyFile.qvd', 3)

QvdFieldName ('C:\MyDir\MyFile.qvd', 5)

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com