Gå till huvudinnehåll

GetFolderPath - skriptfunktion

Funktionen GetFolderPath returnerar värdet av funktionen Microsoft Windows SHGetFolderPath. Den här funktionen tar som indata namnet på en Microsoft Windows-mapp och returnerar den fullständiga sökvägen till mappen.

Syntax:  

GetFolderPath(foldername)

Argument:  

GetFolderPath-argument
Argument Beskrivning
foldername

Namn på Microsoft Windows-mappen.

Mappens namn får inte innehålla några mellanslag. Ett eventuellt mellanslag i mappnamnet som finns i Windows Explorer ska tas bort från mappnamnet.

Exempel:

MyMusic

MyDocuments

Exempel och resultat:  

Syftet med det här exemplet är att få sökvägarna till följande Microsoft Windows-mappar: MyMusic, MyPictures och Windows. Lägg till exempelskriptet i appen och ladda det.

LOAD GetFolderPath('MyMusic') as MyMusic, GetFolderPath('MyPictures') as MyPictures, GetFolderPath('Windows') as Windows AutoGenerate 1;

 

När appen har laddats läggs fälten MyMusic, MyPictures och Windows till i datamodellen. Varje fält innehåller sökvägen till den mapp som har definierats i indata. Exempel:

  • C:\Users\smu\Music för mappen MyMusic
  • C:\Users\smu\Pictures för mappen MyPictures
  • C:\Windows för mappen Windows

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com