Gå till huvudinnehåll

FileSize - skriptfunktion

FileSize-funktionen returnerar ett heltal som anger storleken i byte för filen filename eller, om inget filename angetts, för den tabellfil som håller på att läsas in.

Syntax:  

FileSize([filename])

Argument:  

 • filename: Namnet på en fil, inklusive sökväg om så krävs. Om du inte anger ett filnamn används den tabellfil som för närvarande läses.
  • absolut

   Exempel: c:\data\

  • relativt till QlikView-dokumentsökvägen.

   Exempel: data\

  • URL-adress (HTTP eller FTP), som pekar till en plats på internet eller ett intranät.

   Exempel: http://www.qlik.com

Exempel och resultat:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat

LOAD *, FileSize( ) as X from abc.txt;

Returnerar den angivna filens (abc.txt) storlek som ett heltal i fält X i varje post som läses in.
FileSize( 'xyz.xls' ) Returnerar storleken på filen xyz.xls.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com