Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Exempel på bestämningar till aggregeringsfunktioner

Nedanstående exempel har gjorts med Sum - diagramfunktion-funktionen, men de kan tillämpas på alla aggregeringsfunktioner i diagram som stöder set-definitioner och total-kvalificeraren.

Exempel 1:  

Studera bilden av en rak tabell nedan. Den visar det logiska tillståndet innan val har gjorts.

Example table image of aggregation function with total qualifier

Exempeltabell: Aggregeringsfunktion med total-kvalificeraren
Month Group Sum(Value) sum(total Value) sum({1} total Value)
- - 21 21 21
1 A 1 21 21
1 B 2 21 21
2 A 3 21 21
2 B 4 21 21
3 A 5 21 21
3 B 6 21 21

I den andra och den tredje uttryckskolumnen visas samma tal på alla rader. Detta tal motsvarar den uträknade totalen i den första uttryckskolumnen.

Nu ska vi välja månaderna 1 och 2. Resultatet blir då följande:

Example table image of aggregation function with total qualifier filtered by month

Exempeltabell: Aggregeringsfunktion med total-kvalificeraren, filtrerad efter månad
Month (Filter: 1-2) Group Sum(Value) sum(total Value) sum({1} total Value)
- - 10 10 21
1 A 1 10 21
1 B 2 10 21
2 A 3 10 21
2 B 4 10 21

Det tredje uttryckets resultat (femte kolumnen) förblir oförändrat eftersom set-definitionen ignorerar aktuella val. Det andra uttrycket (fjärde kolumnen) med total-kvalificeraren visar den nya totalen 10, som fortfarande motsvarar den första uttryckstotalen (tredje kolumnen).

Exempel 2:  

Studera den raka tabellen nedan:

Example table image of total qualifier with listed fields

Exempeltabell: Total-kvalificerare med listade fält
Month Group Sum(Value) sum(total <Month> Value) sum(total <Group> Value)
- - 21 21 21
1 A 1 3 9
1 B 2 3 12
2 A 3 7 9
2 B 4 7 12
3 A 5 11 9
3 B 6 11 12

I den tredje uttryckskolumnen (sum(total<Month> Val)) visas en uträknad total per månad.

I den tredje uttryckskolumnen (sum(total<Grp> Val)) visas en uträknad total per grupp.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com