Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

LINEST_M - diagramfunktion

LINEST_M() returnerar det aggregerade m-värdet (lutningen) för en linjär regression som definieras av ekvationen y=mx+b för en serie koordinater som motsvaras av parvisa tal som ges av uttrycken x_value och y_value, itererat över diagrammets dimensioner.

Syntax:  

LINEST_M([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] y_value, x_value [, y0_const [, x0_const]])

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:  

  • y_value: Uttrycket eller fältet som innehåller y-värdeintervallet som ska mätas.
  • x_value: Uttrycket eller fältet som innehåller x-värdeintervallet som ska mätas.
  • y0,x0: Ett valfritt värde y0 kan anges för att forcera regressionslinjen att passera y-axeln vid en bestämd punkt. Om såväl y0 som x0 anges kan regressionlinjen forceras att passera en viss koordinat.
    Anteckning om informationOm inte både y0 och x0 har angetts kräver funktionen minst två giltiga datapar för att kunna beräknas. Om både y0 och x0 har angivits, räcker det med ett enda datapar. 
  • SetExpression: Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
  • DISTINCT: Om predikatet DISTINCT förekommer framför funktionsargumenten ignoreras alla dubbletter som evaluerats utifrån funktionsargumenten.
  • TOTAL: Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras. Bestämningen TOTAL kan följas av en lista med ett eller flera fältnamn inom vinkelparenteser <fld>. Dessa fältnamn bör ingå i en underuppsättning av diagrammets dimensionsvariabler.

    Definiera aggregeringens omfattning

Begränsningar:  

Parametern för aggregeringsfunktionen får inte innehålla andra aggregeringsfunktioner, om inte dessa inre aggregeringar innehåller kvalificeraren TOTAL. För mer avancerade nästlade aggregationer kan du använda den avancerade funktionen Aggr, i kombination med en specificerad dimension.

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i någon eller båda delarna av ett datapar resulterar i att hela dataparet ignoreras.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com