Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Exempel på användning av linest-funktioner

Funktioner av typen linest används för att hitta värden associerade med analys av linjär regression. I det här avsnittet beskrivs hur du kan bygga diagram med hjälp av exempeldata för att hitta värdena för linest-funktionerna som finns i QlikView. linest-funktionerna kan användas i laddningsskriptet och diagramuttryck.

Se de individuella avsnitten för linest-diagram- och skriptfunktionerna för beskrivningar av syntax och argument.

Ladda exempeldata

Gör följande:

 1. Skapa ett nytt dokument.
 2. Välj Redigera skript i verktygsfältet och lägg till följande i skriptet:

  T1:

  LOAD *, 1 as Grp;

  LOAD * inline [

  X |Y

  1| 0

  2|1

  3|3

  4| 8

  5| 14

  6| 20

  7| 0

  8| 50

  9| 25

  10| 60

  11| 38

  12| 19

  13| 26

  14| 143

  15| 98

  16| 27

  17| 59

  18| 78

  19| 158

  20| 279 ] (delimiter is '|');

  R1:

  LOAD

  Grp,

  linest_B(Y,X) as Linest_B,

  linest_DF(Y,X) as Linest_DF,

  linest_F(Y,X) as Linest_F,

  linest_M(Y,X) as Linest_M,

  linest_R2(Y,X) as Linest_R2,

  linest_SEB(Y,X,1,1) as Linest_SEB,

  linest_SEM(Y,X) as Linest_SEM,

  linest_SEY(Y,X) as Linest_SEY,

  linest_SSREG(Y,X) as Linest_SSREG,

  linest_SSRESID(Y,X) as Linest_SSRESID

  resident T1 group by Grp;

 3. Spara skriptet och klicka på Ladda data för att ladda data.

Visa resultat från skriptberäkningar

Gör följande:

 1. Lägg till en tabellbox på arket och välj att följande fält ska visas:

  • Linest_B
  • Linest_DF
  • Linest_F
  • Linest_M
  • Linest_R2
  • Linest_SEB
  • Linest_SEM
  • Linest_SEY
  • Linest_SSREG
  • Linest_SSRESID

Tabellen med resultat från linest-beräkningarna som gjordes i laddningsskriptet ska se ut så här:

Exempelresultat (fem första posterna)
Linest_B Linest_DF Linest_F Linest_M Linest_R2
-35.047 18 20.788 8.605 0.536
Exempelresultat (fem sista posterna)
Linest_SEB Linest_SEM Linest_SEY Linest_SSREG Linest_SSRESID
22.607 1.887 48.666 49235.014 42631.186

Skapa diagrammen för linest-diagramfunktioner

Gör följande:

 1. Skapa ett nytt linjediagram genom att gå till Objekt > Nytt arkobjekt > Diagram...:
  • I fönstret Dimensioner lägger du till X som en dimension.
  • I fönstret Uttryck lägger du till Sum(Y) som ett mått.
  • I fönstret Presentation avmarkerar du Dölj nollvärden.

  Ett linjediagram skapas som representerar grafen för X ritad mot Y. Härifrån beräknas linest-funktionerna.

 2. Aktivera funktionen för linjär trendlinje för Sum(Y) och markera alternativet Visa ekvation.

  Detta visar QlikViews inbyggda bäst passande linje med funktionen för linjär regression som beskrivs.

 3. Beräkna funktionen för linjär regression medlinest_b- och linest_m-funktionerna genom att lägga till ett andra uttryck, som definieras som:

  $(=LINEST_M(Y,X))*ONLY(X)+$(=LINEST_B(Y,X))

 4. Lägg till en rak tabell på arket och lägg till följande som en beräknad dimension:

  ValueList('Linest_b', 'Linest_df','Linest_f', 'Linest_m','Linest_r2','Linest_SEB','Linest_SEM','Linest_SEY','Linest_SSREG','Linest_SSRESID')

  Nu används funktionen för syntetiska dimensioner för att skapa etiketter för dimensionerna med namnen på linest-funktionerna. Du kan ändra etiketten till Linest functions för att spara plats.

 5. Lägg till följande uttryck i tabellen som ett mått:

  Pick(Match(ValueList('Linest_b', 'Linest_df','Linest_f', 'Linest_m','Linest_r2','Linest_SEB','Linest_SEM','Linest_SEY','Linest_SSREG','Linest_SSRESID'),'Linest_b', 'Linest_df','Linest_f', 'Linest_m','Linest_r2','Linest_SEB','Linest_SEM','Linest_SEY','Linest_SSREG','Linest_SSRESID'),Linest_b(Y,X),Linest_df(Y,X),Linest_f(Y,X),Linest_m(Y,X),Linest_r2(Y,X),Linest_SEB(Y,X,1,1),Linest_SEM(Y,X),Linest_SEY(Y,X),Linest_SSREG(Y,X),Linest_SSRESID(Y,X) )

  Detta visar värdet av resultatet för varje linest-funktion mot motsvarande namn i den syntetiska dimensionen. Resultatet för Linest_b(Y,X) visas jämte linest_b och så vidare.

Exempel på utdata som tabell
Linest functions Linest function results
Linest_b -35.047
Linest_df 18
Linest_f 20.788
Linest_m 8.605
Linest_r2 0.536
Linest_SEB 22.607
Linest_SEM 1.887
Linest_SEY 48.666
Linest_SSREG 49235.014
Linest_SSRESID 42631.186

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com