Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Kurtosis - diagramfunktion

Kurtosis() finner kurtosis av dataintervallet aggregerat i uttrycket eller fältet itererat över diagrammets dimensioner.

Syntax:  

Kurtosis([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] expr)

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:  

  • expr: Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
  • SetExpression: Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
  • DISTINCT: Om predikatet DISTINCT förekommer framför funktionsargumenten ignoreras alla dubbletter som evaluerats utifrån funktionsargumenten.
  • TOTAL: Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras. Bestämningen TOTAL kan följas av en lista med ett eller flera fältnamn inom vinkelparenteser <fld>. Dessa fältnamn bör ingå i en underuppsättning av diagrammets dimensionsvariabler.

    Definiera aggregeringens omfattning

Begränsningar:  

Parametern för aggregeringsfunktionen får inte innehålla andra aggregeringsfunktioner, om inte dessa inre aggregeringar innehåller kvalificeraren TOTAL. För mer avancerade nästlade aggregationer kan du använda den avancerade funktionen Aggr, i kombination med en specificerad dimension.

Exempel:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat
Kurtosis(Value)

Om du har en tabell med dimensionen Type och måttet Kurtosis(Value) och Totalvärden visas för tabellen och talformatet är inställt på 3 signifikanta siffror är resultatet 1,252. För Comparison är det 1,161 och för Observation är det 1,115.

Kurtosis(TOTAL Value)) 1.252 för alla värden för Type, eftersom TOTAL-kvalificeraren innebär att dimensionerna ignoreras.

Data som används i exempel:

Table1:

crosstable LOAD recno() as ID, * inline [

Observation|Comparison

35|2

40|27

12|38

15|31

21|1

14|19

46|1

10|34

28|3

48|1

16|2

30|3

32|2

48|1

31|2

22|1

12|3

39|29

19|37

25|2 ] (delimiter is '|');

 

Exempeldata som tabell
Jämförelse 2 27 38 31 1 19 1 34 3 1 2 3 2 1 2 1 3 29 37 2
Observation 35 40 12 15 21 14 46 10 28 48 16 30 32 48 31 22 12 39 19 25

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com