Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Summa av rader i pivottabeller

För den raka tabellen i QlikView kan du välja mellan att visa totala värden i en enkel summa av rader eller ett beräknat totalt värde för uttrycket. I pivottabellen i QlikView finns inte denna valmöjlighet. Totaler i pivottabeller beräknas alltid som totaler för uttryck.

Detta är normalt bra eftersom det inte ofta händer att en total för en summa av rader är relevant när de två är olika.

Anteckning om varningVar extremt försiktig med att använda summa av rader i någon annan sorts aggregering än rena summor.

Nu när vi har utfärdat denna varning ska vi titta på ett exempel där totalen för summan av rader trots allt är det resultat vi söker.

Exempel:  

I detta exempel har vi en skoltävling där lag om tre studenter får poäng baserat på deras betyg i tre olika ämnen. Laget kan välja det högsta värdet inom gruppen för varje enskilt ämne och sedan lägga samman de tre högsta resultaten till en total. Följande data har lästs in från skriptet:

Example table data with Class, Name, and Score fields

En rak tabell med Class som dimension och Max(Score) som uttryck ger följande summa av rader:

Example straight table with sum of rows

Om den raka tabellen skulle konverteras till en pivottabell som alltid beräknas som en uttryckstotal i stället för en summa av rader, skulle vi stöta på en utmaning:

Example pivot table with expression total

I detta specifika fall är totalen 12 det vi söker. 5 är helt fel för vårt syfte. I det här fallet kan Aggr-funktionen användas i uttrycket, inte i dimensionen.

Det ursprungliga uttrycket är inneslutet i en Aggr-funktion och det omslutande diagrammets dimensioner används även som dimension i Aggr-funktionen. Sedan använder vi dem sammanslagna som argument i en Sum-aggregering. Tabellen visar nu den förväntade totalen:

Example pivot table with sum of rows

Det fina med den avancerade aggregeringsfunktionen är att de enstaka raderna evalueras till ett enda värde. Det beror så klart på att dimensionen bara har ett enda möjligt värde på varje vanlig datarad. Eftersom den inre dimensionen och uttrycket är samma som för det omgivande diagrammet kommer varje värde så klart att vara exakt samma som resultatet utan den omslutande Sum-funktionen och avancerade aggregeringsfunktioner.

För total-raden kommer den avancerade aggregeringsfunktionen däremot att returnera tre värden, ett för varje värde i dimensionsfältet. Dessa läggs i sin tur ihop av Sum-aggregeringen. Trots att det fortfarande är en uttryckstotal kommer resultatet att motsvara resultatet från summa av rader.

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com