Gå till huvudinnehåll

Last

Last() returnerar värdet för ett uttryck utvärderat med en pivottabells dimensionsvärden som de visas i den sista kolumnen i det aktuella radsegmentet i pivottabellen. Funktionen returnerar NULL i alla diagramtyper utom pivottabeller.

Syntax:  

last([ total ] expression [ , offset [,n ]])

Argument:  

  • expression: Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
  • offset: Om en offset n som är större än 0 anges, flyttas utvärderingen av uttrycket n rader uppåt från den aktuella raden. Om startpunkt anges till 0 utvärderas uttrycket på den aktuella raden. Anges ett negativt värde för startpunkten gör det att funktionen Above fungerar likadant som funktionen Below med motsvarande positivt värde för startpunkten.
  • n: Om du anger en tredje parameter n som är större än 1, returnerar funktionen ett intervall på n värden, ett för varje n tabellrader räknat till höger från den ursprungliga cellen.
  • TOTAL: Om tabellen är endimensionell eller om kvalificeraren iTOTAL används som argument, motsvarar det aktuella kolumnsegmentet alltid hela kolumnen.

    Definiera aggregeringens omfattning

Om pivottabellen har flera horisontella dimensioner, inbegriper det aktuella radsegmentet endast kolumner som har samma värden som den aktuella kolumnen i samtliga dimensionsrader utom den rad som visar den sista dimensionen i fältens inbördes sorteringsordning.Fältens inbördes sorteringsordning för horisontella dimensioner i pivottabeller definieras helt enkelt som dimensionernas ordning uppifrån och ned.

Exempel:  

last( sum( Sales ))

last( sum( Sales ), 2 )

last( total sum( Sales )

rangeavg (last(sum(x),1,5)) returnerar ett medelvärde av resultaten av funktionen sum(x) utvärderad på de fem kolumnerna längst till höger i det aktuella radsegmentet.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com