Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Dynamisk formel

I egenskapsdialogerna till ark och arkobjekt i QlikView kan man på ett antal ställen använda fasta textsträngar eller tal. Dessa textsträngar eller tal används vanligtvis som fönsternamn, diagramöverskrifter eller etiketter och ibland som fasta numeriska gränser.

På många av ovannämnda ställen är det möjligt att istället för fasta textsträngar eller tal använda dynamiska uttryck. Denna funktion kallas dynamisk formel. Överallt där dynamiska formler kan användas har detta angetts i handboken.

Definiera dynamiska formler

Dynamiska formler anges enligt följande syntax:

= uttryck

För information om de tillåtna uttryckens syntax, se avsnittet nedan.

Det inledande likhetstecknet talar om att återstoden ska tolkas som ett uttryck. QlikView försöker utvärdera uttrycket Om det p.g.a. felaktig syntax el. liknande inte går att tolka uttrycket, kommer hela texten inklusive likhetstecknet att visas.

Dynamiska formler kan även genereras i dialogen Redigera uttryck som öppnas när man klickar på ...-knappen bredvid redigeringsrutan.

Dialogen Redigera uttryck

Felmeddelanden

Om en dynamisk formel inte kan tolkas korrekt av QlikView, returneras formeln i sig, följd av två snedstreck och ett felmeddelande.

Exempel:  

= mode(x) //Tilldelat minne överskridet

Varje dynamisk formel kräver en viss mängd minne. För att inte alltför mycket minne ska gå åt har varje dynamisk formel tilldelats en begränsad mängd minne. Om ett mycket komplicerat uttryck anges, kommer QlikView att returnera uttrycket följt av felmeddelandet "// Tilldelat minne överskridet".

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com