Gå till huvudinnehåll

Fönster-meny

Fönster-menyn hittar man överst i fönstret. Den innehåller följande kommandon:

  • Överlappande: Lägger fönstren så att de överlappar varandra.
  • Sida vid sida:: Arrangerar de öppnade dokumenten så att de ligger sida vid sida.
  • Ordna ikoner: Ordnar ikoner längst ner i fönstret.
  • Tillgängliga dokument: Visar en expanderad lista (över 10) över öppna QlikView-dokument samt ger ytterligare dokumentinformation. När man väljer ett av de listade dokumenten görs det till aktivt fönster.