Gå till huvudinnehåll

Where-sats

  • Enkel: Välj vilka Fält som ska vara med i where-satsen och vilka Operatorer/Funktioner som ska användas. Du kan även ange en Konstant baserad på befintliga fältvärden. Den andra och tredje raden blir aktiva när du väljer AND eller OR i listrutan till vänster i varje rad.
  • Avancerat: Markera Avancerat om du vill skriva in satsen från början.
  • Tom mall: Detta alternativ lägger till Where (1=1) i skriptet för vidare redigering där.