Gå till huvudinnehåll

Visa-menyn

PÅ DEN HÄR SIDAN

Visa-menyn

Visa-menyn hittar du överst i fönstret. Den innehåller följande kommandon:

 • Ark: Visar en lista över alla ark som används i dokumentet. Listan sorteras motsvarande arkflikarnas ordning från vänster till höger.
 • Verktygsfält: Öppnar en kaskadmeny där du kan aktivera valfritt verktygsfält som ska visas med dokumentet. Följande verktygsfält kan alla användas oberoende av varandra: Standardverktygsfält, Navigeringsverktygsfält, Designverktygsfält, Arkverktygsfält och Bokmärkesverktygsfält. Den sista posten i listan är Anpassa... (verktygsfält) som kan användas för att göra egna inställningar för verktygsfältet.
  Verktygsfälten Standard, Navigering och Design har alla förinställts med ett urval av menykommandon. Verktygsfälten Ark och Bokmärken har däremot definierats som listrutor, vilket gör det möljigt att navigera mellan ark respektive bokmärken. Observera att innehåll och funktionalitet för alla verktygsfält kan konfigureras på ett antal olika sätt med alternativet Anpassa.

  Tips: Längst till vänster i alla verktygsfält, och även i menyraden, visas en symbol som består av en vertikal punktrad. Genom att klicka här och dra kan du koppla loss och flytta verktygsfältet enligt normal Windows-standard.
 • Statusfält: Slår på eller stänger av statusfältet.
 • Zoom: Medger zoomning av arkets yta i steg om 25% för att bättre anpassa bilden till skärminställningen. Andra Zoom-faktorer kan anges på sidan Arkegenskaper: Allmänt.
 • Serverobjekt: Visar eller gömmer Serverobjekt.
 • Ändra fönstrets storlek: Anpassar fönsterstorleken för QlikView-dokument till en av de vanligaste skärmupplösningarna.
 • Anpassa zoom till fönster: Ändrar storlek på det aktuella arket och allt som finns på det så att det ryms inom fönstrets storlek.
 • Tillämpa zoom på alla ark: Zoom-inställningarna för det aktiva arket överförs till alla ark i dokumentet.
 • Designrutnät: Aktiverar/Inaktiverar rutnätet, arkobjekthållarna för aktiva objekt samt Fäst mot rutnät-funktionen som används för att ändra storlek på och flytta objekt i layouten. Motsvaras av kortkommandot: CTRL+G.
 • Aktivera/avaktivera WebView: Slår på eller av WebView-läget, som använder QlikViews interna webbläsare i QlikView för att visa dokumentet i AJAX-läge.
 • Aktuella val…: Öppnar dialogen Aktuella val där val är listade efter fältnamn och fältvärde. Motsvaras av kortkommandot: Ctrl+O.