Gå till huvudinnehåll

Användarinställningar: Säkerhet

På denna flik kan man välja att överskrida en eller flera av QlikViews säkerhetsåtgärder mot fientliga makron och inbäddade skript i QlikView-dokument. Det kommer inte att visas några varningsdialoger som frågar om användaren accepterar potentiellt skadliga dokument. Använd dessa alternativ med försiktighet och endast när du arbetar med säkra dokument.

  • Modul (Tillåt CreateObject och filåtkomst): Markera denna kryssruta om du vill inaktivera att QlikView kontrollerar om det finns makron som innehåller CreateObject-anrop eller försöker komma åt externa filer.
  • Skript (Tillåt skrivning till databas och exekvering av satser): Markera denna kryssruta om du vill inaktivera att QlikView kontrollerar om det finns skript som innehåller kommandot execute och kvalificeraren mode is write i select-satser.
  • Start (Starta program och dokument från knapp, skript eller modul): Markera denna kryssruta om du vill inaktivera att QlikView kontrollerar om externa program startas från QlikView-skript, -moduler eller -knappar.
  • Arkiv (Spara dokumentet och exportera data till filer): Markera denna kryssruta om du vill inaktivera att QlikView kontrollerar om data sparas eller exporteras till filer med tvivelaktiga filtillägg.
  • Bekräfta start från makro: Om det här alternativet är markerat ombeds användaren att bekräfta starten av andra program från ett makro.